Agentes etiológicos

    Viral (50-80%)

   Rhinovirus 20%, Coronavirus 5%, Adenovirus  5%, Herpes simple 4%, Epstein Barr < 1%, Coxsackie A <1%, VIH <1%.

    Bacteriana (15-30%)

     S.pyogenes 50-100%, Streptococcus b hemolítico grupo C 5%, Neisseria gonorrhoeae <1%, Corynebacterium diphteriae < 1%.

    Chlamydia (2-5%)

      C. pneumoniae (incidencia desconocida)

    Mycoplasma (2-5%)

      M.pneumoniae <1%

4